Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт ЦС 10 Блок ЦС 10.02, општина Гази Баба - Скопје

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за градска четврт ЦС 10 Блок ЦС 10.02, општина Гази Баба - Скопје

 

Одлука 

Формулар 

Стратешки цели

Известување за проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово

Известување за проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) се  врши проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово – општина Гази Баба – Скопје.

Површината на градежниот реон дефиниран со претходната планска документација изнесува 59,23 ха. Направено е проширување на планскиот опфат со вкупна површина од 1,36 ха со основна намена В1 – Образование и наука, што изнесува 2.29% од опфатот на селото така што не се надминуваат дозволените 10% за проширување на опфатот на селото.

Вкупната површина на опфатот на ОА Идризово изнесува 60.59 ха.

Се известуваат сите засегнати граѓани дека можат да достават предлози, сугестии или приговори во рок од 15 работни денови, по кои одлучува комисија формирана од Градоначалникот на општина Гази Баба.

 

ПРИЛОГ

-       Општ акт за с.Идризово, општина Гази Баба – Скопје со тех.бр. 0801-03/02-20од 02.2020 година, изработен од ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола;

-       Предлог Одлука со бр.28-3/826 од 13.03.2020 година;

 

Известување 

Општ акт 

Предлог одлука 

Јавна анкета и јавна презентација по АУП за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба

Јавна анкета и јавна презентација по АУП за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба

Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба, ќе биде изложен во просториите на Месната заедница ″Колонија″, oпштина Гази Баба-Скопје во рок од пет (5) работни дена од 24.02.2020 година до 28.02.2020 година, секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

Јавната презентација на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за  КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба, ќе се одржи на ден 24.02.2020 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во просториите на Месната заедница "Колонија", oпштина Гази Баба - Скопје.

Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месната  заедница "Колонија" , oпштина Гази Баба - Скопје.

Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=1366

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree