Лоцирајте го Вашиот бизнис во ОГБ

Дали планирате да инвестирате во ОГБ, да основате компанија или да го реалоцирате седиштето на вашата компанија? Вистински избор! Ние ќе ви ја дадеме сета подршка на вашата одлука да се лоцирате во ОГБ:

  Урбанистички планови   Програма на ДГНЗ   Финансиски потикнувања
  Гринфилд локации   Продажба на ДГНЗ   Бизнис окружување
  Водич за инвеститори   Индустриски зони  

Дали вашата компанија веќе е лоцирана во ОГБ? Дали имате потреба од помош за вашиот раст како компанија? Дали сакате да влезете на нови пазари? Ние ви ја нудиме сета подршка и придонес во успехот на вашата компанија помагајќи ви во интернационализација на вашиот бизнис: