Лоцирајте го Вашиот бизнис во ОГБ

Дали планирате да инвестирате во ОГБ, да основате компанија или да го реалоцирате седиштето на вашата компанија? Вистински избор! Ние ќе ви ја дадеме сета подршка на вашата одлука да се лоцирате во ОГБ:

  Урбанистички планови   Програма на ДГНЗ   Финансиски потикнувања
  Гринфилд локации   Продажба на ДГНЗ   Бизнис окружување
  Водич за инвеститори   Индустриски зони