СПИСОК НА ГРАДЕЖНИ ФИРМИ

ЕХИ

ЕХИ
Адреса: Венијамин Мачуковски 28 Скопје
e-mail:contact@ehi.com.mk
tel:02/ 2460-075

Основна дејност е изведба, проектирање, реконструкција и санација на системи за водоснабдување и канализациони системи, гасоводни системи, пумпни и филтер станици, резервоари, системи за наводнување и одводнување, прочистителни станици, како и други хидротехнички објекти.

ВАРДАРГРАДБА

ВАРДАРГРАДБА

Адреса: Трубарево бб Скопје
е-mail:vardargradba@t-home.mk
tel:02/ 2557720

Проектирање (проектантски бироа), песок и чакал, бетон - производство и трговија, водовод и канализација - проектирање и изведба, исо стандардизирани фирми, градежни материјали.

ЕНЕРГОМОНТ

ЕНЕРГОМОНТ

Адреса: бул. 3-та Македонска Бригада бб Скопје
е-mail:
tel:02/ 2443878

Водовод и канализација - проектирање и изведба, парно греење -фирми, градежни материјали

АДРА ДООЕЛ

АДРА ДООЕЛ

Адреса:ул 1 бб с.Батинци Скопје
е-mail:office@adra.com.mk
tel:02/ 3121628
Градежни фирми и претпријатија, нискоградба, базени - изведувачи, високоградба, градежна механизација

Ф-КА КАРПОШ А.Д

Ф-КА КАРПОШ А.Д

Адреса:Ацо Шопов 28 Скопје
е-mail:priprema@fabrikakarpos.com.mk
02/ 2032082
градежни фирми и претпријатија, проектирање (проектантски бироа), градежни материјали, исо стандардизирани фирми , фабрики, цевки - производство (челични цевки и шупливи секции), електроенергетски објекти - проектирање, монтажа и изведба,бетонски производи, бетон - производство и трговија

ЖИКОЛ ДООЕЛ СТРУМИЦА

ЖИКОЛ ДООЕЛ СТРУМИЦА


Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанав 130 Скопје
е-mail:contact@zikol.com.mk
02/ 3211353
градежни фирми и претпијатија, проектирање, инженеринг, нискоградба, високоградба, градежна механизација

БАУЕР БГ

БАУЕР БГ
Адреса: бул.Илинден 29 3/4 Скопје
е-mail: info@bauerbg.mk
02/ 3 109954
градежни фирми и претпријатија, мебел - производство, нискоградба, столови - производство, кујни и кујнски елементи ,канцелариски мебел, водоинсталатери и водоводџии - фирми, ѕидарски услуги, подови - изработка, водоводна опрема и материјали

РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ

РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Адреса:Горновранска бр.118
е-mail: rekainternacional@gmail.com
070/400 704 075/499 131
зимско одржување по улици

БИЛДИНГ

БИЛДИНГ
бул.Авној 64/5 Скопје
е-mail: info@bild-ing.com.mk
02/ 2444 033
зимско одржување по улици

ТУРБО ИНЖЕНЕРИНГ

ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ
бул.Александар Македонски 8 Скопје
е-mail: turboeng@turboeng.com.mk
02/ 3172 763
инженеринг, пумпи и опрема за пумпи, генератори за струја, греење - апарати и опрема, водоводна опрема и материјали,греење - инженеринг и изведба, соларни системи и колектори урбана опрема

ДАН-СА ТРЕЈД

ДАН-СА ТРЕЈД
бул.Јане Сандански 9/3 Скопје
е-mail:
02/462898
електрични уреди и електроделови - производство, електроинсталации, градежни фирми и претпријатија,урбана опрема

МЗТ-ИРИ

МЗТ-ИРИ
ул.Перо Наков 134 Скопје
е-mail:
02/ 2549 827
инженеринг, проектирање (проектантски бироа), урбана опрема

ИНГРЕС

ИНГРЕС
бул.Кузман Јосифовски Питу 24/15 мазанин Скопје
е-mail:
02/ 2465212
градежно-занаетчиски работи,молербофарбарски услуги,корозија заштита и контрола

ДОМИНГЈТД

ДОМИНГЈТД
адреса:Илија Алексов бб Радовиш
е-mail: info@doming.mk
032/630240
проектирање, ревизија, надзор на градежни објекти, водоинсталатерски услуги, трговија со материјали за водовод и канализација и еликтрика

ГИМ - ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА

ГИМ - ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА
адреса: Дрезденска 52 Скопје
е-mail: gim@gim.com.mk
тел: 02/ 3066816
институти, консалтинг, проектирање (проектантски бироа), инженеринг,научни и истражувачки советници и услуги, исо стандардизирани фирми, лаборатории,градежни фирми и претпријатија, геолошки истражувања

ЗИМ-ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ

ЗИМ-ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ
адреса:Живко Чинго 16 Скопје
е-mail: zimad@t-home.mk
02/3116610
начно-истражувачка дејност, надзор, ревизија, проектирање и испитување на материјали, лабараториски испитување на материјали, научно-истражувачка дејност

ГЕИНГ

ГЕИНГ
адреса:Борис Трајковски бр.111
е-mail: info@geing.com.mk
02/ 3109 795
бунари - изведба, градежни материјали, геолошки истражувања, градежни фирми и претпријатија, животна средина - планирање, советници и заштита,хидротехнички инсталации, архитекти, исо стандардизирани фирми, проектирање (проектантски бироа), високоградба

ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ

ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО СКОПЈЕ
адреса:Петко Јанчевски 41-а Скопје
е-mail: b.petrova@euroconsult.com.mk
тел:02/ 2455498
консалтинг, проектирање, инженеринг нискоградба, високоградба

ГЕО ПРЕМЕР КАТ

ГЕО ПРЕМЕР КАТ
адреса:бул:Партизански одреди 89 Скопје
е-mail: zlatkof2001@yahoo.com.mk
071/264 053
геодетски работи, катастар