Регулатива на деловното окружување

Закон за централен регистар

01. Zakon za centralen registar - REDAKCISKI precisten tekst.pdf

02. Zakon za centralen registar - izmenuvanje i dopolnuvanje - br.35-11.pdf

03. Zakon za centralen registar - izmenuvanje i dopolnuvanje - br.43-14.pdf

04. Zakon za centralen registar - izmenuvanje i dopolnuvanje - br.199-14.pdf

05. Zakon za centralen registar - dopolnuvanje - br.97-15.pdf

06. Zakon za centralen registar - izmenuvanje i dopolnuvanje - br.153-15.pdf

07. Zakon za centralen registar - izmenuvanje i dopolnuvanje - br.27-16.pdf

Закон за даноците на имот

01. Zakon za danocite na imot - br.61-04.pdf

02. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.92-07.pdf

03. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje br.102-08.pdf

04. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.35-11.pdf

05. Zakon za danocite na imot - dopolnuvanje br.53-11.pdf

06. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje br.84-12.pdf

07. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.188-13.pdf

08. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.154-15.pdf

09. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.192-15.pdf

10. Zakon za danocite na imot - izmenuvanje i dopolnuvanje br.23-16.pdf