Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

АУП за формирање на посебни градежни парцели од ГП 03.03.4 од ДУП за градска четврт СИ 03 Блок 03 и за утврдување на површина за градење за секоја градежна парцела со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија, Oпштина Гази Баба – Скопје

АУП за формирање на посебни градежни парцели од ГП 03.03.4 од ДУП за градска четврт  СИ 03 Блок 03 и за утврдување на површина за  градење за секоја градежна парцела со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија, Oпштина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Урбана  заедница ″Маџари 1″, во рок од пет  работни дена  (од  06.08.2019 до 12.08.2019год.) секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

            Јавната презентација на АУП за формирање на посебни градежни парцели од ГП 03.03.4 од ДУП за градска четврт  СИ 03 Блок 03 и за утврдување на површина за  градење за секоја градежна парцела со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 08.08.2019година со почеток во 12.00 часот во просториите на Урбана заедница "Маџари 1".

            Aнкетните листови за учество на Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбана заедница "Маџари 1".

             Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по АУП, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма. 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=1173

nike

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree