Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Јавна анкета и јавна презентација по АУП за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба

Јавна анкета и јавна презентација по АУП за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба

Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба, ќе биде изложен во просториите на Месната заедница ″Колонија″, oпштина Гази Баба-Скопје во рок од пет (5) работни дена од 24.02.2020 година до 28.02.2020 година, секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

Јавната презентација на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на градежна парцела со основна класа на намена Г3 - Сервиси за  КП 332 и КП 333/2 во Општ Акт за село Идризово, КО Идризово, општина Гази Баба, ќе се одржи на ден 24.02.2020 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во просториите на Месната заедница "Колонија", oпштина Гази Баба - Скопје.

Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месната  заедница "Колонија" , oпштина Гази Баба - Скопје.

Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=1366

Air Force 1

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree