Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Јавна презентација и јавна анкета по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели со намена Г4-стоваришта од ГП 03.03.1 од ДУП за градска четврт СИ 03, Блок 03, општина Гази Баба – Скопје

Јавна презентација и јавна анкета по Архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели со намена Г4-стоваришта од ГП 03.03.1 од ДУП за градска четврт СИ 03, Блок 03, општина Гази Баба – Скопје

Архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели со намена Г4-стоваришта од ГП 03.03.1 од ДУП за градска четврт СИ 03, Блок 03, општина Гази Баба – Скопје ќе биде изложена во просториите на Урбаната заедница ″Кирил Петрушевски″, oпштина Гази Баба - Скопје , во рок од пет ( 5 ) работни дена  (од 04.07.2019 година до 10.07.2019 година), секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

Јавната презентација на Архитектонско-урбанистички проект за формирање на посебни градежни парцели со намена Г4 - стоваришта од ГП 03.03.1 од ДУП за градска четврт СИ 03, Блок 03, општина Гази Баба – Скопје ќе се одржи на ден 04.07.2019 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на Урбаната заедница ″Кирил Петрушевски″,oпштина Гази Баба-Скопје .

Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбаната заедница ″Кирил Петрушевски″, oпштина Гази Баба-Скопје.

Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.  

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=1139

Alle Artikel

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree