Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Јавна презентација и јавна анкета по АУП за формирање и разработка на градежна парцела со намена Е2 - комунална супраструктура - бензиска пумпна станица со услужен центар на регионален пат Р1102 на КП 375/2 м.в. старо село КО Трубарево во УПС Гоце Делчев

Јавна презентација и јавна анкета по АУП за формирање и разработка на  градежна парцела со намена Е2 - комунална супраструктура - бензиска пумпна станица со услужен центар на регионален пат Р1102 на КП 375/2 м.в. старо село КО Трубарево во УПС Гоце Делчев, Oпштина Гази БабаСкопје

 

            АУП за формирање и разработка на  градежна парцела со намена Е2 - комунална супраструктура - бензиска пумпна станица со услужен центар на регионален пат Р1102 на КП 375/2 м.в. старо село КО Трубарево во УПС Гоце Делчев, Oпштина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Месна  заедница ″Гоце Делчев″, во рок од пет  работни дена  (од  21.09.2020 до 25.09.2020 година) секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

            Јавната презентација на АУП за формирање и разработка на  градежна парцела со намена Е2 - комунална супраструктура - бензиска пумпна станица со услужен центар на регионален пат Р1102 на КП 375/2 м.в. старо село КО Трубарево во УПС Гоце Делчев", Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 21.09.2020 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Општина Гази Баба барака 8 (голема сала).

            Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месната заедница "Гоце Делчев".

             Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по АУП, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=1569

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree