Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Јавна презентација и јавна анкета по АУП за новоформирани Г.П. со намена Г2, Г3, Г4 по АУП за дел од блок 5 со намена Г2, Г3 и Г4 за КП 124/1, 124/3, 125/1, 125/3, 125/4, 125/5 и 126/1 и дел од КП 125/2 и 553 КО Трубарево и дел од КП 557/1 КО Трубарево во

Јавна презентација и јавна анкета по АУП за новоформирани Г.П. со намена Г2, Г3, Г4 по АУП за дел од блок 5 со намена Г2, Г3 и Г4 за КП 124/1, 124/3, 125/1, 125/3, 125/4, 125/5 и 126/1 и дел од КП 125/2 и 553 КО Трубарево и дел од КП 557/1 КО Трубарево вон град, општина Гази Баба - Скопје

АУП за новоформирани градежни парцели со намена  Г2, Г3, Г4 по АУП за дел од блок 5 со намена Г2, Г3 и Г4 за КП 124/1, КП 124/3, КП 125/1, КП 125/3, КП 125/4, КП 125/5 и КП 126/1 и дел од КП 125/2 и 553 КО Трубарево и дел од КП 557/1 КО Трубарево вон град, по УП за село Трубарево општина Гази Баба - Скопје ќе биде изложена во просториите на Месната   заедница ″Трубарево″, oпштина Гази Баба-Скопје во рок од пет ( 5 ) работни дена  од 20.11.2018 до 26.11.2018 година, секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот.

Јавната презентација на АУП за новоформирани градежни парцели со Г2, Г3, Г4 по АУП за дел од блок 5 со намена Г2, Г3 и Г4 за КП 124/1, КП 124/3, КП 125/1, КП 125/3, КП 125/4, КП 125/5 и КП 126/1 и дел од КП 125/2 и 553 КО Трубарево и дел од КП 557/1 КО Трубарево вон град, по УП за село Трубарево општина Гази Баба - Скопје, ќе се одржи на ден 21.11.2018 година со почеток во 12.00 часот во просториите на Месната заедница "Трубарево", oпштина Гази Баба-Скопје.

Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месната  заедница "Трубарево", oпштина Гази Баба-Скопје.

Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки и предлози по предлогот на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

 

Линк :
https://www.e-urbanizam.mk/komentari-oglasi.nspx?announcementId=908

Men Nike

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree