Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

ЈАВНА РАСПРАВА

ИЗВЕСТУВАЊЕ по јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје

Се известуваат граѓаните на Општина Гази Баба дека Градоначалникот на Општина Гази Баба донесе Одлука за организирање јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје, со вкупна површина на планскиот опфат од 3786,0 м2

ЈАВНА РАСПРАВА

По Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на КП 907, КО Брњарци, општина Гази Баба-Скопје, ќе се одржи на ден 25.06.2018 гoд. (понеделник) со почеток во 12,00 часот во просториите на Општина Гази Баба барака 8 (голема сала), кој е подготвен во согласност со наводите на Планот и барањата на Законот за животна средина.

Извештајот може да се разгледа и во просториите на Општина Гази Баба барака 4, секој работен ден од 8.00-16.00 часот.

Своите мислења, заинтересираната јавност може да ги доставува по електронски пат или во архивата на Општина Гази Баба.

01-odluka.pdf

02-izvestuvanje.pdf

03-strategiska-ocena-na-zivotna-sredina.pdf

Chaussures Homme J.M. Weston

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree