Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

ИЗВЕСТУВЊЕ (за продолжување на рок) за спроведување на стратегиска оцена, КП 11589/1, КП 11683 и КП 11684 КО Старо Скопје, општина Гази Баба – Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е

(за продолжување на рок)

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е3.1 – ПОСТРОЈКИ ЗА ТЕРМИЧКИ, ФИЗИЧКИ – ХЕМИСКИ И ХЕМИСКИ ТРЕТМАН ЗА НЕОПАСЕН ОТПАД НА ДЕЛ ОД КП 11589/1, КП 11683 и  КП 11684  КО СТАРО СКОПЈЕ, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,СКОПЈЕ

 Рок продолжување за доставување на забелешки е триесет дена почувајќи од 20.05.2021 до 21.06.2021 година.

Забелешките можат да се доставуваат на мејл  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   или  хартиено преку архивата на Општина Гази Баба, секој работен ден 08,30 до 13,00 часот.

 Во прилог Ви доставуваме на увид ревидирана верзија на СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ВЛИЈАНИЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е 3.1 – ПОСТРОЈКИ ЗА ТЕРМИЧКИ, ФИЗИЧКИ – ХЕМИСКИ И ХЕМИСКИ ТРЕТМАН ЗА НЕОПАСЕН ОТПАД НА ДЕЛ ОД КП 11589/1, КО СТАРО СКОПЈЕ, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА,СКОПЈЕ со вклучени забелешки од јавноста.

 

Известување 

Нацрт СОЗС стратегија 

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree