Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Известување за проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово

Известување за проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) се  врши проширување на плански опфат во општ акт за с.Идризово – општина Гази Баба – Скопје.

Површината на градежниот реон дефиниран со претходната планска документација изнесува 59,23 ха. Направено е проширување на планскиот опфат со вкупна површина од 1,36 ха со основна намена В1 – Образование и наука, што изнесува 2.29% од опфатот на селото така што не се надминуваат дозволените 10% за проширување на опфатот на селото.

Вкупната површина на опфатот на ОА Идризово изнесува 60.59 ха.

Се известуваат сите засегнати граѓани дека можат да достават предлози, сугестии или приговори во рок од 15 работни денови, по кои одлучува комисија формирана од Градоначалникот на општина Гази Баба.

 

ПРИЛОГ

-       Општ акт за с.Идризово, општина Гази Баба – Скопје со тех.бр. 0801-03/02-20од 02.2020 година, изработен од ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола;

-       Предлог Одлука со бр.28-3/826 од 13.03.2020 година;

 

Известување 

Општ акт 

Предлог одлука 

Air Jordan

Quality Policy

audit report

Free access to information

 

  Working hours: 08:00-16:00
   Office Hours - Tuesday and Friday: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arhimedova 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree