Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

 

Во согласност со Статутот на општина Гази Баба, Советот на ОГБ ги има следните надлежности:

 Го донесува статутот на општината и други прописи;

Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;

 Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;

 Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;

 Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;

 Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;

 Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;

 Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;

 Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;

 Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;

 Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;

 Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на оpштината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;

 Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и

 Врши и други работи утврдени со закон.

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - вторник и петок: 08:30-11:30
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree